Aktualności

Rodzinne Centrum Zdrowia zaprasza na skorzystanie z oferty jaką jest Holter EKG!

Holter EKG pozwala na:

  •  zweryfikowanie, czy objawy, takie jak omdlenia, stany przedomdleniowe, nawracające kołatania serca lub      epizody zawrotów głowy nieustalonego pochodzenia są skutkiem zaburzeń rytmu serca; 

  • ocenę skuteczności leczenia antyarytmicznego, za pomocą porównania wyników badania holterowskiego przed i po zastosowaniu leczenia;

  • ocenę sprawności wszczepionego sztucznego rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora.

Rzadsze wskazania, które nie są powszechnie akceptowane ze względu na niską czułość tego badania, to diagnostyka bólów w klatce piersiowej, kiedy istnieją przeciwwskazania do wykonania próby wysiłkowej.

Holter samo dokonuje automatycznej oceny dobowego rytmu serca, jednak analiza taka wymaga weryfikacji lekarskiej w odniesieniu do notatek pacjenta zawierających zapis odczuwanych przez niego podczas badania dolegliwości. Podobnie wykazanie występowania arytmii nadkomorowych i komorowych musi być interpretowane z uwzględnieniem wieku, aktywności życiowej i stanu zdrowia pacjenta, ponieważ niektóre zaburzenia rytmu mogą występować również u ludzi zdrowych.

Badanie serca metodą Holtera nie boli i jest całkowicie bezpieczne, a jednocześnie bardzo użyteczne w wykrywaniu arytmii serca, które są niemożliwe do wykrycia za pomocą zwykłego EKG.

 

Więcej informacji pod nr. tel. 22 710-18-01 oraz w rejestracji przychodni.

Koszt 100 zł za pierwszą dobę, kolejna 90 zł.

Zapraszamy!.

 

 
 

Nasi partnerzy