Medycyna pracy

 

(22) 812 81 81

 rejestracjamp@rcz.com.pl

 

Jeśli chcesz osiągnąć największy zwrot z inwestycji w

zdrowie swoich pracowników wybierz opiekę medyczną w

Rodzinnym Centrum Zdrowia.

 

 

Przychodnia od wielu lat prowadzi działalność związaną z profilaktyką i ochroną zdrowia pracowników. W ramach tych badań możemy wykonać wszelkie badania specjalistyczne i diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczenia o stanie zdrowia pracowników.

Wszelkie niezbędne badania i konsultacje wykonywane są na terenie Przychodni.

Ponadto wykonujemy badania psychologiczne wymagane w ramach przeprowadzanych badań okresowych. Pracownia psychologiczna jest wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia i posiada wszystkie niezbędne uprawnienia.

 

Doświadczenie nabyte w ciągu ostatnich lat pozwala Nam na takie organizowanie badań, aby były one jak najmniej uciążliwe zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Istnieje także możliwość przeprowadzenia badań na miejscu w zakładzie pracy, co w sposób zdecydowany ogranicza ich czasochłonność i pozwala wyeliminować nadmierną absencję pracowników.

 

Realizujemy programy zakresu zarządzania zdrowiem, w tym programy profilaktyczne, mające na celu wzrost efektywności pracy oraz zmniejszenie kosztów nieobecności w dalszej perspektywie. Elastyczność naszej propozycji umożliwia dostosowanie zakresu opieki medycznej do indywidualnych potrzeb klientów oraz pozwala na precyzyjne dopasowanie odpowiednich usługi do właściwych grup pracowników. Przy tworzeniu oferty bierzemy pod uwagę szereg czynników m.in. strukturę wiekową, rodzaj wykonywanej pracy, zagrożenia wynikające z wykonywanego zawodu, a także specyficzne potrzeby określone przez przedsiębiorstwo.

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW

 

Oferujemy badania w zakresie:

 • badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne,
 • kierowców, kandydatów na kierowców( każdej kategorii),
 • pracowników zatrudnionych przy maszynach w ruchu,
 • pracowników zatrudnionych na wysokości,
 • pracujących w narażeniu na hałas, drgania, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne,
 • operator dźwigów, wózków akumulatorowych,
 • zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej,
 • zatrudnionych w pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego,
 • zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • pracujących przy komputerze,
 • badania psychologiczne,
 • kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów,
 • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego( koparki, ładowarki, spycharki),
 • operatorów wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym,
 • badania lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych,
 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie do posiadania broni,
 • badanie lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

 

Przed wizytą w Poradni Medycyny Pracy proszę przygotować niezbędną dokumentację adekwatną do rodzaju badania.

 

Udając się na badania proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • Badanie wstępne (wykonywane jest przy przyjęciu do pracy, zmianie stanowiska pracy, kandydaci do szkół):skierowanie od pracodawcy na badanie profilaktyczne, jeżeli posiadają Państwo aktualne wyniki badań- morfologia, RTG klatki piersiowej- proszę również zabrać je ze sobą.
   
 • Badanie okresowe (kolejne badanie lekarskie po zakończeniu terminu ważności badania wstępnego): skierowanie od pracodawcy na badanie profilaktyczne, jeżeli posiadają Państwo aktualne wyniki badań- morfologia, RTG klatki piersiowej- proszę również zabrać je ze sobą.
   
 • Badania kontrolne - przeprowadzają je osoby, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni: skierowanie od pracodawcy na badanie profilaktyczne, zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia.
   
 • Badania kandydatów na kierowców i kierowców posiadających już prawo jazdy:
  bez skierowania. Jeżeli badana osoba nosi okulary- koniecznie musi zabrać je ze sobą. Proszę przyjść na badanie z dowodem osobistym

   
 • Badania kierowców do świadectwa kwalifikacji:
  - bez skierowania
  - jeżeli badana osoba nosi okulary- koniecznie musi zabrać je ze sobą
  - proszę przyjść na badanie z dowodem osobistym
  - jeżeli posiadacie Państwo aktualne orzeczenie psychologiczne( psychotechniczne)
  - proszę zabrać je ze sobą
 • Badania pracowników z medycyny lotniczej: skierowanie na badania
 • Badania kandydatów do szkół, uczniów oraz studentów: Badania ze skierowaniem
   
 • Badania do celów sanitarno- epidemiologicznych: skierowanie na badanie sanitarno- epidemiologiczne,
  książeczkę zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych( zawierającą wynik badania kału na nosicielstwo)
  W książeczkę należy zaopatrzyć się indywidualnie- można ją kupić w hurtowniach papierniczych. Badania ze skierowaniem.
 • Badania psychologiczne osób posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej
  skierowanie od pracodawcy
   
 • Badania kandydatów na prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, asesorów sądowych:
  - bez skierowania
  - proszę przyjść na badanie z dowodem osobistym

 

Przy uzgadnianiu terminu wizyt proszę mieć przygotowane skierowanie na badania profilaktyczne.

Wszystkie badania lekarskie wykonywane są na terenie przychodni z reguły tego samego dnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym terminu wizyty.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:


 Nasi partnerzy