Usługi - Medycyna niekonwencjonalna

Medycyna niekonwencjonalna 

Medycyna niekonwencjonalna to szeroki zakres metod i praktyk służących rozpoznawaniu chorób lub przywróceniu zdrowia, które funkcjonują poza nurtem leczenia opartym o model biomedyczny. Ich cechą wspólną jest to, że nie mają naukowego uzasadnienia .

Medycyna niekonwencjonalna – definicja

Niekonwencjonalne metody leczenia często określa się wspólnym mianem medycyny alternatywnej. Wszystkie bowiem pozostają w opozycji do medycyny akademickiej, której skuteczność weryfikowana jest w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki i badania naukowe. Wartość metod niekonwencjonalnych można wstępnie oszacować właśnie w oparciu o ich relację do nauki. W obszarze medycyny alternatywnej znajdują się metody leczenia, które:

 • zostały przebadane (lub trwają nad nimi badania), a ich elementy włączane są w nurt medycyny konwencjonalnej (np. ziołolecznictwo),
 • wykazują pewną skuteczność, ale nie udało się naukowo dowieść, jaki jest mechanizm ich działania,
 • zostały zbadane, a ich skuteczność uznano za znikomą,
 • zostały uznane za bezwartościowe, niezgodne z wiedzą przyrodniczą i medyczną, a nawet szkodliwe.

 

W obliczu tak dużych rozbieżności trudno jednoznacznie wypowiadać się na temat zalet i skuteczności medycyny alternatywnej. Bywa ona wartościowym uzupełnieniem leczenia konwencjonalnego. Czasem okazuje się ratunkiem tam, gdzie medycyna akademicka jest bezradna. Często jednak stosowanie jej metod przynosi choremu więcej szkody niż pożytku. Dlatego, decydując się na leczenie niekonwencjonalne, należy przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem.

Zalety leczenia niekonwencjonalnego

Większość niekonwencjonalnych metod leczenia łączy holistyczne założenie, że choroba dotyka człowieka pojętego jako niepodzielna całość. Rozpatrując ją w kontekście ogólnej psychofizycznej kondycji pacjenta oraz uwarunkowań środowiskowych, metody niekonwencjonalne starają się sięgać do źródła dolegliwości. Medycyna akademicka, z jej rosnącą tendencją do wysokiej specjalizacji, koncentruje się głównie na niedomagającym narządzie, usuwaniu bezpośrednich przyczyn i objawów chorobowych. Czyni to w oparciu o schematy postępowania klinicznego. „Lekarz” medycyny niekonwencjonalnej ma w konsekwencji tę przewagę nad specjalistą medycyny klasycznej, że może traktować każdego pacjenta w sposób zindywidualizowany, poświęcając wiele uwagi wszystkim aspektom jego życia.

Inną zaletą niekonwencjonalnego leczenia jest silne zaangażowanie pacjenta. W medycynie klasycznej „poddaje się” go leczeniu, co wskazuje na potrzebę biernego stosowania się do ścisłych zaleceń lekarza. Tymczasem większość metod niekonwencjonalnych opiera się o aktywność chorego, jego wiarę w wyleczenie, gotowość do zmiany trybu życia.

Metody niekonwencjonalne często są mniej inwazyjne dla organizmu niż syntetyczne leki. W  leczenia przynosi równie dobre skutki, jak stosowanie farmaceutyków, nie powodując efektów ubocznych.

Niebezpieczeństwa metod niekonwencjonalnych

Medycyna niekonwencjonalna nie opiera się na badaniach naukowych, lecz na doświadczeniu wielu pokoleń. Tradycja metody leczniczej nie czyni jej jednak automatycznie bezpieczną i efektywną. Biorąc pod uwagę, że długość życia w krajach rozwiniętych wzrosła znacząco dzięki osiągnięciom medycyny akademickiej, należy przyjąć, że jej skuteczność jest zdecydowanie wyższa niż medycyny alternatywnej. W porównaniu z działaniem syntetycznych leków, leczenie niekonwencjonalne raka, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) czy choroby niedokrwiennej serca nie daje żadnych rezultatów. Decydując się na leczenie niekonwencjonalne, należy pamiętać o tym, że:

 • jego pozytywne skutki mogą być jedynie efektem placebo,
 • niekonwencjonalne leki mogą wchodzić w niebezpieczną interakcję z farmaceutykami,
 • proponowane przez „lekarzy” medycyny niekonwencjonalnej metody nie zawsze opierają się na wielopokoleniowym doświadczeniu – często bazują na pseudonauce, przesądach, wierze w zjawiska nadprzyrodzone albo na oszustwie.

Metody niekonwencjonalne mogą być nieskuteczne, osłabiać efekty farmakoterapii, a nawet wpływać niekorzystnie na organizm. W przypadku poważnych chorób należy więc odwoływać się do nich ze szczególną ostrożnością lub całkowicie z nich zrezygnować.

 

Dziedziny medycyny niekonwencjonalnej w Rodzinnym Centrum Zdrowia

 • Akupresura – leczenie uciskiem określonych miejsc ciała
 • Akupunktura – leczenie igłami wbijanymi w określone miejsca na ciele
 • Aromaterapia – leczenie naturalnymi olejkami eterycznymi
   

W Rodzinnym Centrum Zdrowia W Rodzinnym Centrum Zdrowia przyjmują:

 • lek.med. Oyunsaihan Battur

Lekarz medycyny wprost z Mongolii, specjalizuje się w medycynie niekonwencjonalnej m.in.: masaże lecznicze i relaksacyjne, moxa, akupunktura, akupresura, ziołolecznictwo.

 


 

 


Nasi partnerzy