BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE (1/2023)

PRIMO SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT.


Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną rcz@rcz.com.pl, drogą pocztową bądź osobiście do dnia 04.05.2023 roku, do godz. 11:00.

Pliki do pobrania:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert:

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (2/2023)

PRIMO SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na dostawę infrastruktury IT.


Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną rcz@rcz.com.pl, drogą pocztową bądź osobiście do dnia 10.07.2023 roku, do godz. 11:00.

Pliki do pobrania:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert:


Nasi partnerzy